Blog arşivleri » Page 2 of 7 » Ongur Partners
Loading

THE ESTABLISHMENT AND OPERATION OF TURKISH FINANCING COMPANIES

THE ESTABLISHMENT AND OPERATION OF TURKISH FINANCING COMPANIES (A)      Introduction Financing companies are credit institutions that have come to being due to the needs of consumers as well as goods and services providers.  They can be defined as lending institutions that make payments directly to the suppliers of goods and services on behalf of the real or legal persons who purchase such goods or services, based on agreements entered into between the financing companies and the suppliers of goods and services. The operation of...

PROHIBITION FROM PARTICIPATING IN PUBLIC TENDERS

  PROHIBITION FROM PARTICIPATING IN PUBLIC TENDERS  I.Introduction Public tenders in which real or legal persons participate in order to meet the public needs for goods or services are conducted by the administration through the application of the public procurement procedure. It is not rare to see that contractors bidding in public tenders fail to meet the standards set by the relevant legislation. Similarly, after the tender, the Contractors sometimes fail to fulfil the conditions agreed in the contract. In cases such...

TERMINATION OF PUBLIC PROCUREMENT CONTRACTS UNDER TURKISH LAW

  TERMINATION OF PUBLIC PROCUREMENT CONTRACTS UNDER TURKISH LAW   I.Introduction Contracts made by the administration by applying the public procurement procedure with real or legal persons in order to meet the needs for goods, services or other kinds of actions are called "public procurement contracts". During the establishment, implementation and termination of these contracts, the fact that the Administration is in a financially stronger position compared to private law persons and the public procurement contract prices...

2021 REVISIONS TO ICC ARBITRATION RULES

2021 REVISIONS TO ICC ARBITRATION RULES New ICC Arbitration Rules entered into force on 1 January 2021[1] with the aim of increasing the efficiency, flexibility and transparency of ICC arbitrations. In a nutshell, the new provisions in the revised rules give more flexibility and authority to the arbitral tribunals to decide on procedural matters and endorse an increased use of technology. Below is a brief overview of some of the noteworthy revisions and changes made to the 2021 Rules. New Threshold for Expedited Arbitration...

AMERİKAN VE TÜRK HUKUKUNDA HAVAYOLU TAŞIMACILIĞINDA TAZMİNAT

AMERİKAN VE TÜRK HUKUKUNDA HAVAYOLU TAŞIMACILIĞINDA TAZMİNAT Stj. Av. Bengisu ÇAYAN Tazminat kelimesi güncel Türkçe sözlüğe göre “Zarar karşılığı ödenen para, ödence” anlamına gelmektedir.[1] Yine Türk Hukuk Doktrinine göre zarar ile tazminat arasında sıkı bir bağlantı vardır ve zarar görenin malvarlığında meydana gelen eksilme zarar veren tarafından karşılanmalı, zararın tamamı giderilmelidir. Tazminatla zarar giderilmesi hususu değerlendirilirken Türk Hukukundaki temel ilke tazminatın zarar miktarını aşmadan hesaplanması, zarar...

ULUSLARARASI SÖZLEŞME HAZIRLAMA REHBERİ

Uluslararası Sözleşme Hazırlama Rehberi Av. Deniz BAHADIR  A.GİRİŞ Uluslararası ticaret hukuku, diğer bir değişle lex mercatoria[1] küresel ticaretin teknoloji ile beraber hızla gelişmesi ile son zamanlarda gündeme oturan hukuki tartışma konuları arasındadır. Zira bu alanda sözleşme düzenlemek sözleşme konusu mal veya hizmetlerin niteliği, sözleşme yapan tarafların uyruğu, sözleşmenin ifa yeri, edim konusu eşya ise bu eşyanın taşınması, hasar ve risk geçişi gibi alt başlıkların çok olması haliyle uluslararası ticari ilişkiler ve...

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER VE TAHKİM

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER VE TAHKİM Stj.Av. Bengisu ÇAYAN 1.GİRİŞ Küreselleşen dünya ve doğal olarak uluslararası ticaretin artması çok uluslu, uluslararası sözleşmelerin yapılmasını ve bu tip sözleşmelerin sayısının artmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. Uluslararası sözleşmelerin artması ile birlikte, bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar da buna bağlı olarak artmış ve sözleşmenin tarafları sözleşmelerin çok uluslu nitelikte olması nedeniyle sözleşmeden doğan uyuşmazlıkları çözmek için uluslarası uyuşmazlık çözüm yollarıyla karşı...

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ

DEĞERLİ KONUT VERGİSİNİN UYGULANMA ESASLARI Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa eklenen Değerli Konut Vergisi’ne ilişkin maddelerin uygulanmasınının usul ve esaslarını, Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği ile belirlemiş, anılan Tebliğ 15.01.2021 tarihli ve 31365 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ile, vergiye esas değerin belediye rayici üzerinden belirlenmesi, vergiye esas alınan sınıra kadar değil, bunu aşan kısım üzerinden vergi hesaplanması, vergi kapsamına giren...

ESCROW AGREEMENT

ESCROW AGREEMENT The Escrow Agreement is an instrument that is used in international trade that helps the smooth functioning of economic and commercial life. The Escrow Agreement is used as a guarantee in many transactions, such as the sales of all sorts of movable and immovable goods, intellectual property, business shares; employment contracts, lease contracts, and family law matters all around the world.[1] It is clear that many issues in economic and commercial life can be addressed by the extensive use of the escrow agreement in...

INCOTERMS

INCOTERMS Av. Deniz Bahadır        1. Introduction Incoterms are a series of pre-defined commercial terms that have been issued by the International Chamber of Commerce (ICC) relating to international commercial transactions[1] since 1930. Since then, the ICC tends to revise the rules within the first year of every decade. The Incoterms usually consist of 3 letters which are aimed to primarily clarify the risks, costs, and tasks regarding international transportation and the delivery of goods. The main objective of Incoterms is...