Blog arşivleri » Ongur Partners
Loading

WHITE COLLAR CRIMES AND TURKISH PERSPECTIVE

WHITE COLLAR CRIMES AND TURKISH PERSPECTIVE Usual perception of crimes and criminal law tend to focus on straightforward offenses that may not appear to significantly impact corporate or commercial life. Nevertheless, with the emergence of financial crimes or “white-collar crimes” as it is popularly referred to, businesses and the broader commercial landscape are increasingly affected. In general terms, white-collar crimes can be defined as offenses committed within the scope of one's profession by individuals who hold a high...

INTERNATIONAL TRADEMARK REGISTRATION UNDER THE MADRID PROTOCOL (WIPO)

  Att. Cansu YILDIRIM, Att. Mensur ÖGÜT Introduction Trademarks are signs consisting of all kinds of words, colors, numbers and shapes that are capable of distinguishing a good or service from other goods or services. The consumer forms his/her preferences for goods and services by trusting the experience of the trademark’s owner and the quality of the trademark, thanks to the distinctiveness of the trademark. In Turkish law, trademarks are protected through Law No. 6769 on Industrial Property and the international...

THE ACQUISITION OF TURKISH CITIZENSHIP THROUGH INVESTMENT BY FOREIGNERS

Att.Cansu YILDIRIM, Att. Mensur ÖGÜT GENERAL OVERVIEW ON OBTAINING TURKISH CITIZENSHIP THROUGH INVESTMENT turkish citizenship Under the Turkish Citizenship Law (Numbered 5901), Turkish citizenship can be obtained either by birth or later through various means. Obtaining Turkish citizenship through investment is one of these exceptional methods.  According to Article 12 of the Turkish Citizenship Law, individuals listed below may obtain Turkish citizenship by Presidential decree, provided that they do not pose a threat to national...

Arbitration Lawyers Turkey

PARTY-APPOINTMENT SYSTEM AND INDEPENDENCE / IMPARTIALITY OF THE ARBITRATORS

  Att. Gökberk TEKİN, LL.M., FCIArb Introduction Arbitration has emerged as one of the most efficient and popular alternative dispute resolution methods and simply offers to the parties the chance to resolve their differences in accordance with the law, procedures, and by “judges” they selected.[1] It is important to emphasize herein that the “selection/appointment arbitrators” are often considered as one of the most important points of the arbitration process.[2] arbitrator However, in recent years,[3] being an important...

EARTHQUAKE, FORCE MAJEURE AND INTERNATIONAL CONTRACTS

Att. Dr. Arzu ONGUR Att. Dr. Selva KORKMAZCAN IŞIK Att. Gökberk TEKİN, FCIArb Introduction On 6th of February, 2023, Türkiye was struck by two significant earthquakes that have impacted eleven provinces in the region, including Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kilis, and Elazığ. These events resulted in a tragic loss of 50.096 lives, and 227.027 structures were severely affected. Other than the loss of lives and housing, the earthquake has also had a tremendous impact on...

ARBITRATION IN TURKEY

Introduction arbitration As it is widely acknowledged, arbitration has many advantages including being faster than state litigation proceedings, allowing the dispute to be resolved by experts, and providing confidentiality to the parties. In this sense, arbitration is deemed to be a preferable alternative dispute resolution method in Turkey.  Where to find the regulations regarding arbitration in Turkish Law? Other than substantial rules to be applied in commercial disputes, Turkey has also enacted legislation applicable to the...

İDARİ YARGILAMADA SÜRELER VE 14.07.2021 TARİHLİ DEĞİŞİKLİKLER

GİRİŞ  Hukukumuzda tüm yargı kollarında olduğu gibi idari yargının alanına giren uyuşmazlıklarda da süreler çok önemli bir yere sahiptir. Farklı yargı kollarına giren uyuşmazlıklar için farklı kanun hükümlerinde öngörülen farklı süreler bulunmaktadır. İdari yargının alanına giren uyuşmazlıklar 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) hükümlerine göre çözümlenmektedir. Bu yazımızda idari yargıda tabii olan önemli süreler ve 14.07.2021 tarihli ve 7331 sayılı Kanun kapsamındaki değişiklikler incelenecektir.  İYUK KAPSAMINDA DAVA AÇMA...

TÜRKİYE’DE MARKA TESCİLİ

TÜRKİYE’DE MARKA TESCİLİ   GİRİŞ marka tescili Günümüzün gelişen ticari imkanları neticesinde, ticaret hayatındaki sınırlar kalkmış ve yerel şirketlerin dahi küresel ölçekte faaliyette bulunmaları mümkün hale gelmiştir. Bu çerçevede, özellikle iletişim ve bilişim imkanlarının geliştiği günümüzde, para ve işgücü gibi geleneksel sermaye değerlerinin yanında marka, görünürlük, tanınırlık gibi birtakım soyut unsurların da işletmeler açısından öneminin artmaya başladığı söylenebilir.   Bu kapsamda, esasen çok eski...

LITIGATION UNDER TURKISH LAW

Introduction litigation Turkey is one of the increasingly important destinations for commerce, travel as well as investment with significant opportunities. Since Turkey is an important commercial hub as such, the possibility of disputes over which Turkish courts are competent to resolve are quite high under the conflicts of law rules. The main code that regulates lawsuits involving foreigners and foreign elements in Turkey is the International Private and Civil Procedure Law.  In addition, depending on the individual case, other...

TEREKE TESPİT DAVASI VE TESPİT EDİLEN TEREKENİN PAYLAŞTIRILMASI

Giriş tereke tespit Murisin terekesinin büyüklüğü, murisle mirasçı arasında yakınlığın bulunmaması veya murisin borçlarının ve alacaklarının tam olarak saptanamaması gibi durumlarda murisin terekesinin tespiti ve bu nedenle mirasçılara intikal edecek olan mal varlığının tespiti doğrudan mümkün olmayabilmektedir. Bu nedenle, bu gibi durumlarda mirasçılara intikal edecek terekenin tam ve doğru olarak saptanabilmesi için tereke tespit davası açmak gerekmektedir. Bunun yanında tespit edilen terekenin mirasçılara, miras payları oranında...