Blog arşivleri » Ongur Partners
Loading

ARBITRATION IN TURKEY

ARBITRATION IN TURKEY As it is widely acknowledged, arbitration has many advantages including being faster than state litigation proceedings, allowing the dispute to be resolved by experts, and providing confidentiality to the parties. In this sense, arbitration is deemed to be a preferable alternative dispute resolution method in Turkey.  Where to find the regulations regarding arbitration in Turkish Law? Other than substantial rules to be applied in commercial disputes, Turkey has also enacted legislation applicable to the...

İDARİ YARGILAMADA SÜRELER VE 14.07.2021 TARİHLİ DEĞİŞİKLİKLER

  GİRİŞ  Hukukumuzda tüm yargı kollarında olduğu gibi idari yargının alanına giren uyuşmazlıklarda da süreler çok önemli bir yere sahiptir. Farklı yargı kollarına giren uyuşmazlıklar için farklı kanun hükümlerinde öngörülen farklı süreler bulunmaktadır. İdari yargının alanına giren uyuşmazlıklar 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) hükümlerine göre çözümlenmektedir. Bu yazımızda idari yargıda tabii olan önemli süreler ve 14.07.2021 tarihli ve 7331 sayılı Kanun kapsamındaki değişiklikler incelenecektir.  İYUK...

TÜRKİYE’DE MARKA TESCİLİ

TÜRKİYE’DE MARKA TESCİLİ   GİRİŞ Günümüzün gelişen ticari imkanları neticesinde, ticaret hayatındaki sınırlar kalkmış ve yerel şirketlerin dahi küresel ölçekte faaliyette bulunmaları mümkün hale gelmiştir. Bu çerçevede, özellikle iletişim ve bilişim imkanlarının geliştiği günümüzde, para ve işgücü gibi geleneksel sermaye değerlerinin yanında marka, görünürlük, tanınırlık gibi birtakım soyut unsurların da işletmeler açısından öneminin artmaya başladığı söylenebilir. Bu kapsamda, esasen çok eski zamanlardan itibaren ticari...

LITIGATION UNDER TURKISH LAW

LITIGATION UNDER TURKISH LAW Introduction  Turkey is one of the increasingly important destinations for commerce, travel as well as investment with significant opportunities. Since Turkey is an important commercial hub as such, the possibility of disputes over which Turkish courts are competent to resolve are quite high under the conflicts of law rules. The main code that regulates lawsuits involving foreigners and foreign elements in Turkey is the International Private and Civil Procedure Law.  In addition, depending on the...

TEREKE TESPİT DAVASI VE TESPİT EDİLEN TEREKENİN PAYLAŞTIRILMASI

TEREKE TESPİT DAVASI VE TESPİT EDİLEN TEREKENİN PAYLAŞTIRILMASI     Murisin terekesinin büyüklüğü, murisle mirasçı arasında yakınlığın bulunmaması veya murisin borçlarının ve alacaklarının tam olarak saptanamaması gibi durumlarda murisin terekesinin tespiti ve bu nedenle mirasçılara intikal edecek olan mal varlığının tespiti doğrudan mümkün olmayabilmektedir. Bu nedenle, bu gibi durumlarda mirasçılara intikal edecek terekenin tam ve doğru olarak saptanabilmesi için tereke tespit davası açmak gerekmektedir. Bunun yanında tespit...

DO YOU NEED TO DEPOSIT A GUARANTEE/SECURITY TO FILE A LAWSUIT IN TURKEY?

Do you need to deposit a guarantee/security to file a lawsuit in Turkey?   When non-Turkish citizens or non-residents file a lawsuit  or initiate enforcement proceedings in Turkey against a Turkish citizen or resident, and lose the case in the end, the counterparty is exposed to the risk that it may not be able to collect the losses and legal fees it has incurred because of the legal action taken against it. In order to avoid this situation, under Turkish Law, a security mechanism is foreseen for non-Turkish citizens or non-residents...

LITIGATION IN TURKEY

LITIGATION IN TURKEY      Introduction     Turkey is one of the increasingly important countries in a globalized world thanks to its unique location and growing economy, attracting investors or tourists from all over the world. As a consequence, legal disputes involving Turkey or Turkish parties sometimes become inevitable, leading to lawsuits that may have to be filed with Turkish courts. Basically, there are no significant differences in litigation for Turkish citizens and foreigners, with the...

ELECTRONIC BIDDING IN TURKISH TENDERS: EKAP SYSTEM

ELECTRONIC BIDDING IN TURKISH TENDERS: EKAP SYSTEM Contracts made with real or legal persons by the administration by applying the public procurement procedure in order to meet the needs for goods, services or other kinds of actions are called “public procurement contracts”. As per Turkish Law, as a general principle, the administrative authorities are not free to conclude public procurement contracts with the parties they wish, instead they are obliged to hold a “public tender” that meets the standards set out by Law Nr. 4734, Law Nr....

THE ESTABLISHMENT AND OPERATION OF TURKISH FINANCING COMPANIES

THE ESTABLISHMENT AND OPERATION OF TURKISH FINANCING COMPANIES (A)      Introduction Financing companies are credit institutions that have come to being due to the needs of consumers as well as goods and services providers.  They can be defined as lending institutions that make payments directly to the suppliers of goods and services on behalf of the real or legal persons who purchase such goods or services, based on agreements entered into between the financing companies and the suppliers of goods and services. The operation of...

PROHIBITION FROM PARTICIPATING IN PUBLIC TENDERS

  PROHIBITION FROM PARTICIPATING IN PUBLIC TENDERS  I.Introduction Public tenders in which real or legal persons participate in order to meet the public needs for goods or services are conducted by the administration through the application of the public procurement procedure. It is not rare to see that contractors bidding in public tenders fail to meet the standards set by the relevant legislation. Similarly, after the tender, the Contractors sometimes fail to fulfil the conditions agreed in the contract. In cases such...