Blog arşivleri » Page 3 of 7 » Ongur Partners
Loading

Tahkim Anlaşmalarında Türkçe Kullanımı Zorunluluğu

Tahkim Anlaşmalarında Türkçe Kullanımı Zorunluluğu   10 Nisan 1926 tarih ve 805 sayılı İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkında Kanun, Türk şirketlerinin kendi aralarındaki ve belirli durumlarda yabancı şirketlerle yaptıkları sözleşmelerde Türkçe kullanımını zorunlu tutmaktadır. Bu durum günümüzde giderek tercih edilme oranı yükselen tahkim anlaşmalarında Türkçe’nin bir geçerlilik şartına dönüşmesine sebep olmakta ve doktrinde tartışılmaktadır. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin Şubat 2020’de verdiği...

Türkiye ve İtalya Arasında Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması

  TÜRKİYE VE İTALYA ARASINDA ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ ANLAŞMASI Çifte Vergilendirme Nedir? Gelir Vergisi Kanunu, vergi mükellefini Türkiye ve dışında elde ettikleri gelir ve irat üzerinden vergilendirilen gerçek kişiler olarak tanımlamıştır.[1] Vergi Usul Kanunu ise  “Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettübeden gerçek veya tüzel kişidir.”[2] olarak düzenlenmiştir. Bu iki tanımdan anlaşılacağı üzere, Türkiye Cumhuriyeti’nin vergilendirme yetkisi Türkiye ülkesi ile sınırlı değildir. Türkiye’de ve...

ULUSLARARASI ALANDA HAKİM ŞİRKETİN SORUMLULUĞU

ULUSLARARASI ALANDA HAKİM ŞİRKETİN SORUMLULUĞU - Giriş Şirketler hukukunda esas olan şirketlerin hem ortaklarından hem de diğer şirketlerden bağımsızlığıdır. Bununla birlikte, gelişen ekonomiler ve piyasa şartları neticesinde; şirketlerin birçok durumda ekonomik faaliyetlerini “hakim” ve “bağlı” şirketlerden müteşekkil “şirketler grubu” olarak sürdürmesi olağan hale gelmiştir. Esasen “şirketlerin bağımsızlığı” ilkesi ile bağdaşmayan bu durum bir takım hukuki problemleri de birlikte getirmiş, mevcut hukuki çerçeve özellikle hakim...

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Toplantılarının Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesi

ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ELEKTRONİK ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ GİRİŞ Yönetim kurulu anonim şirketin yönetim ve temsil organı niteliğindedir.  Anonim Şirket Yönetim Kurulu bu yönetim ve temsil görevlerini yerine getirmek için kurul olarak çalışır ve  karar almak için toplantılar yapar.[1] Bu bağlamda anonim şirket yönetim kurulu toplantıları için  öncelikle kanunda veya esas sözleşmede öngörülen usulde çağrı yapılır, yine kanunda veya esas sözleşmede belirlenen toplantı yeter sayılarına gore toplantı...

Interim Measures in International Arbitration  

Interim Measures in International Arbitration     UNCITRAL Arbitration Rules, following the recognition of arbitral tribunals’ competence to grant interim measures, and it can be deducted from its definition in Article 26 that an interim measure, just like its equivalent in the domestic litigation, can be ordered by an arbitral tribunal before the final decision on the case. Accordingly, such an order of interim measures can ask a party of the dispute to maintain the status quo or restore it until a final decision is given,...

ISTAC Fast-Track Arbitration Rules

  Istanbul Arbitration Center (ISTAC) ISTAC has been established in 2015 based on the Law No. 6570, entitled the Istanbul Arbitration Center Law as an impartial and independent institution to administer both domestic and international arbitration disputes, with the goal of rendering Istanbul/Turkey a major regional hub for international arbitration. Compared to other arbitration institutions, ISTAC is a very cost-efficient arbitration center, due to both the usage of Turkish Lira currency, and the competitiveness of its...

Virtual Hearings

ONLINE ARBITRATION HEARINGS Law, as well as all other disciplines, could not stay immune from adopting itself to the world-wide technological evolution and digital transformation. Global effects of the Covid-19 pandemic fostered this adaptation by moving legal processes into online platforms. Arbitration is one of these legal processes that is affected from the Covid-19 pandemic and adopted itself into technological developments. Below is an overview of arbitration hearings and how they are conducted online in today’s world....

Becoming an Italian Citizen

BECOMING AN ITALIAN CITIZEN Citizenship is a legal relationship between an individual and a country. The country provides protection and rights to the citizen, and in return the individual owes allegiance to the state. This article examines how to become an Italian citizen. Italy is one of the most recommended countries to visit, thanks to its history and nature. Italy is also a founder member of the European Union. Therefore, being an Italian citizen means to become an EU citizen as well. Hence, the Italian citizenship brings a right...

Confidentiality in Arbitral Proceedings

  CONFIDENTIALITY IN ARBITRAL PROCEEDINGS Although arbitration is preferred over litigation mostly because of its private nature, there seems to be no consensus on whether it should be confidential[1] or whether there is an enforcement procedure in case of breach of confidentiality. “It is true that arbitration proceedings generally are private and the awards are not published like court judgments. It is not correct, however, to assume that information revealed in arbitration is automatically confidential.”[2] It is also safe to...

Legal Effects of Coronavirus (COVID-19) Outbreak

Coronavirus (COVID-19) related cases that originated first from China affected most of the world. As of last week, Turkey is also one of the affected countries. It is considered that the outbreak, declared as a "Pandemic" by the World Health Organization, may have a significant impact on the daily lives of people residing in Turkey in the near future. In this legal report, we aim to clarify the legal aspects of a number of issues that are likely to arise in the lives of people residing in Turkey, in the form of answers to frequently asked...