italya arşivleri » Ongur Partners
Loading

TÜRKİYE VE İTALYA ARASINDA ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ ANLAŞMASI

Çifte Vergilendirme Nedir? Gelir Vergisi Kanunu, vergi mükellefini Türkiye ve dışında elde ettikleri gelir ve irat üzerinden vergilendirilen gerçek kişiler olarak tanımlamıştır.[1] Vergi Usul Kanunu ise  “Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettübeden gerçek veya tüzel kişidir.”[2] olarak düzenlenmiştir. Bu iki tanımdan anlaşılacağı üzere, Türkiye Cumhuriyeti’nin vergilendirme yetkisi Türkiye ülkesi ile sınırlı değildir. Türkiye’de ve yurtdışında elde edilen kazançların tamamı üzerinden vergi alınması, yurt dışı...

italyada dava açmak

İTALYA’DA DAVA AÇMAK

İTALYA’DA DAVA AÇMAK Türkiye ile İtalya arasında ticaret ve yatırımların karşılıklı olarak hızla artmakta. Bu sebeple günümüzde bazı durumlarda Türk şirketleri için İtalya’da icra takibi başlatılması ya da İtalya’da dava açılması zorunluluğunu beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda, İtalya ile iş yapan Türk şirketleri, İtalya’da dava açmak ya da icra takibi başlatmak konularında sıklıkla hukuk büromuza başvurmaktadır. Öncelikle; hem Türkiye hem de İtalya’nın Kara Avrupası hukuk sistemini kullanması hukuki sebepleri barındırıyor. Bu...