international lawyers in turkey arşivleri » Ongur Partners
Loading

ESCROW AGREEMENT

ESCROW AGREEMENT The Escrow Agreement is an instrument that is used in international trade that helps the smooth functioning of economic and commercial life. The Escrow Agreement is used as a guarantee in many transactions, such as the sales of all sorts of movable and immovable goods, intellectual property, business shares; employment contracts, lease contracts, and family law matters all around the world.[1] It is clear that many issues in economic and commercial life can be addressed by the extensive use of the escrow agreement in...

Yabancı Tüzel Kişilerin Türkiye’de Şirket Kurması

4875 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YABANCI TÜZEL KİŞİLERİN TÜRKİYE’DEKİ FAALİYETLERİ 2003 yılında yürürlüğe giren ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu (R.G.: 17.06.2003/25141), 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu’nu (R.G.: 18.01.1954/6224 ) yürürlükten kaldırarak Türkiye’ye yapılacak doğrudan yabancı yatırımlar için öngörülen ön izin alma ve yabancı ortak başına en az 50.000 ABD Doları tutarında yabancı sermayeyi Türkiye’ye getirme zorunluluklarını ortadan kaldırmış, bunun yerine bir bilgilendirme sistemi getirmiştir....

TÜRKİYE VE İTALYA ARASINDA ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ ANLAŞMASI

Çifte Vergilendirme Nedir? Gelir Vergisi Kanunu, vergi mükellefini Türkiye ve dışında elde ettikleri gelir ve irat üzerinden vergilendirilen gerçek kişiler olarak tanımlamıştır.[1] Vergi Usul Kanunu ise  “Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettübeden gerçek veya tüzel kişidir.”[2] olarak düzenlenmiştir. Bu iki tanımdan anlaşılacağı üzere, Türkiye Cumhuriyeti’nin vergilendirme yetkisi Türkiye ülkesi ile sınırlı değildir. Türkiye’de ve yurtdışında elde edilen kazançların tamamı üzerinden vergi alınması, yurt dışı...

Interim Measures in International Arbitration  

Interim Measures in International Arbitration UNCITRAL Arbitration Rules, following the recognition of arbitral tribunals’ competence to grant interim measures, and it can be deducted from its definition in Article 26 that an interim measure, just like its equivalent in the domestic litigation, can be ordered by an arbitral tribunal before the final decision on the case. Accordingly, such an order of interim measures can ask a party of the dispute to maintain the status quo or restore it until a final decision is given, take...