uluslararası hukuk arşivleri » Ongur Partners
Loading

INCOTERMS

Av. Deniz Bahadır Introduction Incoterms are a series of pre-defined commercial terms that have been issued by the International Chamber of Commerce (ICC) relating to international commercial transactions[1] since 1930. Since then, the ICC tends to revise the rules within the first year of every decade. The Incoterms usually consist of 3 letters which are aimed to primarily clarify the risks, costs, and tasks regarding international transportation and the delivery of goods. The main objective of Incoterms is rather to define...

TÜRKİYE VE İTALYA ARASINDA ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ ANLAŞMASI

Çifte Vergilendirme Nedir? Gelir Vergisi Kanunu, vergi mükellefini Türkiye ve dışında elde ettikleri gelir ve irat üzerinden vergilendirilen gerçek kişiler olarak tanımlamıştır.[1] Vergi Usul Kanunu ise  “Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettübeden gerçek veya tüzel kişidir.”[2] olarak düzenlenmiştir. Bu iki tanımdan anlaşılacağı üzere, Türkiye Cumhuriyeti’nin vergilendirme yetkisi Türkiye ülkesi ile sınırlı değildir. Türkiye’de ve yurtdışında elde edilen kazançların tamamı üzerinden vergi alınması, yurt dışı...