tahkim arşivleri » Ongur Partners
Loading

ARBITRATION IN TURKEY

Introduction arbitration As it is widely acknowledged, arbitration has many advantages including being faster than state litigation proceedings, allowing the dispute to be resolved by experts, and providing confidentiality to the parties. In this sense, arbitration is deemed to be a preferable alternative dispute resolution method in Turkey.  Where to find the regulations regarding arbitration in Turkish Law? Other than substantial rules to be applied in commercial disputes, Turkey has also enacted legislation applicable to the...

icsid tahkimi türkiye

ICSID TAHKİMİ VE TÜRKİYE

ICSID TAHKİMİ VE TÜRKİYE GİRİŞ Son yüzyılda gelişen uluslararası ekonomik ilişkiler, beraberinde ihtilafları da getirmiştir. Bu ilişkilerden doğan uluslararası nitelikte ihtilafların, devlet yapısı içinde çözümü ise bazı devletlerin ve kurumların bir başka devletin mahkemesinin yetkisini kabul etmeyi kendi egemenliğine aykırı sayması sebebiyle imkansız hale gelmiştir. Uluslararası ekonomik uyuşmazlıklar hakkında karar verecek uluslararası mahkemelerin olmaması nedeniyle de, devlet yapısı dışında ve uluslararası bir çözüm platformu...