real estate law in turkey arşivleri » Ongur Partners
Loading

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ

Değerli Konut Vergisinin Uygulanma Esasları Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa eklenen Değerli Konut Vergisi’ne ilişkin maddelerin uygulanmasınının usul ve esaslarını, Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği ile belirlemiş, anılan Tebliğ 15.01.2021 tarihli ve 31365 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğ ile, vergiye esas değerin belediye rayici üzerinden belirlenmesi, vergiye esas alınan sınıra kadar değil, bunu aşan kısım üzerinden vergi hesaplanması, vergi kapsamına giren...

Real-Estate-Law-in-Turkey

Real Estate Law in Turkey 

Introduction “Please get a consultation with a real estate attorney in Turkey  during your investment to avoid any legal complexity and secure your investment in line with Turkish Law.” Nowadays, Turkey became a very important destination for buying an apartment, house, or any type of real estate especially with advantages of exchange rates against Turkish Lira. Because the Turkish real estate market price became very attractive for foreign investors to buy any type of real estate in Turkey. Many foreigners are buying apartments in...