Ongur Partners arşivleri » Ongur Partners
Loading

INCOTERMS

Av. Deniz Bahadır Introduction Incoterms are a series of pre-defined commercial terms that have been issued by the International Chamber of Commerce (ICC) relating to international commercial transactions[1] since 1930. Since then, the ICC tends to revise the rules within the first year of every decade. The Incoterms usually consist of 3 letters which are aimed to primarily clarify the risks, costs, and tasks regarding international transportation and the delivery of goods. The main objective of Incoterms is rather to define...

ULUSLARARASI ALANDA HAKİM ŞİRKETİN SORUMLULUĞU

Giriş Şirketler hukukunda esas olan şirketlerin hem ortaklarından hem de diğer şirketlerden bağımsızlığıdır. Bununla birlikte, gelişen ekonomiler ve piyasa şartları neticesinde; şirketlerin birçok durumda ekonomik faaliyetlerini “hakim” ve “bağlı” şirketlerden müteşekkil “şirketler grubu” olarak sürdürmesi olağan hale gelmiştir. Esasen “şirketlerin bağımsızlığı” ilkesi ile bağdaşmayan bu durum bir takım hukuki problemleri de birlikte getirmiş, mevcut hukuki çerçeve özellikle hakim şirketlerin sorumluluğu hususundaki ihtiyaca cevap...