İTALYA'DA ŞİRKET KURMAK Giriş  Son dönemde, Türkiye ve İtalya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesi, Türkiye’nin ve Türk aktörlerin uluslararası ticari hayatta giderek daha fazla yer almaya başlamıştır. Bu gelişmeler neticesinde Türk ve İtalyan Şirketlerin karşılıklı faaliyetleri artmıştır. Bahse konu bu faaliyetlerin içerisinde, şirket kuruluş prosedürleri önemli bir yer teşkil etmektedir. Öyle ki İtalya’da şirket kuruluşu konusunda hizmet veren avukatlar olarak hukuk büromuza sıklıkla bu konuda sorular gelmektedir....