ICSID TAHKİMİ VE TÜRKİYE GİRİŞ Son yüzyılda gelişen uluslararası ekonomik ilişkiler, beraberinde ihtilafları da getirmiştir. Bu ilişkilerden doğan uluslararası nitelikte ihtilafların, devlet yapısı içinde çözümü ise bazı devletlerin ve kurumların bir başka devletin mahkemesinin yetkisini kabul etmeyi kendi egemenliğine aykırı sayması sebebiyle imkansız hale gelmiştir. Uluslararası ekonomik uyuşmazlıklar hakkında karar verecek uluslararası mahkemelerin olmaması nedeniyle de, devlet yapısı dışında ve uluslararası bir çözüm platformu...