GİRİŞ Yönetim kurulu anonim şirketin yönetim ve temsil organı niteliğindedir.  Anonim Şirket Yönetim Kurulu bu yönetim ve temsil görevlerini yerine getirmek için kurul olarak çalışır ve  karar almak için toplantılar yapar.[1] Bu bağlamda anonim şirket yönetim kurulu toplantıları için  öncelikle kanunda veya esas sözleşmede öngörülen usulde çağrı yapılır, yine kanunda veya esas sözleşmede belirlenen toplantı yeter sayılarına gore toplantı yapılır, gündemdeki konular müzakere edilerek kanunda veya sözleşmede öngörülen karar yeter...