GİRİŞ  Hukukumuzda tüm yargı kollarında olduğu gibi idari yargının alanına giren uyuşmazlıklarda da süreler çok önemli bir yere sahiptir. Farklı yargı kollarına giren uyuşmazlıklar için farklı kanun hükümlerinde öngörülen farklı süreler bulunmaktadır. İdari yargının alanına giren uyuşmazlıklar 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) hükümlerine göre çözümlenmektedir. Bu yazımızda idari yargıda tabii olan önemli süreler ve 14.07.2021 tarihli ve 7331 sayılı Kanun kapsamındaki değişiklikler incelenecektir.  İYUK...