covid-19 arşivleri » Ongur Partners
Loading

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Toplantılarının Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesi

GİRİŞ Yönetim kurulu anonim şirketin yönetim ve temsil organı niteliğindedir.  Anonim Şirket Yönetim Kurulu bu yönetim ve temsil görevlerini yerine getirmek için kurul olarak çalışır ve  karar almak için toplantılar yapar.[1] Bu bağlamda anonim şirket yönetim kurulu toplantıları için  öncelikle kanunda veya esas sözleşmede öngörülen usulde çağrı yapılır, yine kanunda veya esas sözleşmede belirlenen toplantı yeter sayılarına gore toplantı yapılır, gündemdeki konular müzakere edilerek kanunda veya sözleşmede öngörülen karar yeter...

coronavirus-outbreak

Legal Effects of Coronavirus

Legal Effects of Coronavirus (COVID-19) Outbreak Coronavirus (COVID-19) related cases that originated first from China affected most of the world. As of last week, Turkey is also one of the affected countries. It is considered that the outbreak, declared as a "Pandemic" by the World Health Organization, may have a significant impact on the daily lives of people residing in Turkey in the near future. In this legal report, we aim to clarify the legal aspects of a number of issues that are likely to arise in the lives of people residing in...