Tahsin Hakan Ertuna - ONGUR&PARTNERS

EKİBİMİZ

Tahsin Hakan Ertuna2001 yılında TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi’nden mezun olmuştur. 2007 yılında Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra 2008 yılında Erasmus University Rotterdam’da Business, Corporate and Maritime Law konularında yüksek lisans yapmıştır. Master tezini “Competition Law in the Turkish Electricity Market from an EU Perspective” konusunda yazmıştır. 2008 yılında Lahey Uluslararası Adalet Divanı Uluslararası Özel Hukuk Yaz Okulu’na katılmıştır. 2009 yılında Lahey’de, T.M.C. Asser Institute International Sports Law Centre’da uluslararası spor hukuku üzerine çalışmış; Türkiye’ye döndükten sonra 2010 yılında Ankara Barosu’na kaydolmuştur. Daha önce çeşitli hukuk bürolarında çalışarak deneyim kazanmıştır. Özellikle Uluslararası Ticaret, Şirketler, Enerji ve Spor Hukuku alanlarında ve bu alanlara ilişkin sözleşmeler hazırlamakta uzmanlaşmıştır. İleri düzeyde İngilizce bilmektedir.

 

DİL BECERİLERİ :   Türkçe (ana dil)  / İngilizce (çok iyi)

EĞİTİM DURUMU :

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM

Erasmus University Rotterdam, HUKUK FAKÜLTESİ

Business, Corporate and Maritime Law (Eylül 2007-Haziran 2008)

YÜKSEK LİSANS TEZİ : ‘Competition Law in the Turkish Electricity Market from an EU Perspective’.

HUKUK DERECESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ Eylül 2002-Ağustos 2007

                                                                                     

EĞİTİMLER

  • Lahey Uluslararası Adalet Divanı Özel Hukuk Yaz Kursu (Haziran 2008)