Avukat Arzu ONGUR L.LM, Yönetici Ortak - ONGUR&PARTNERS

EKİBİMİZ

Avukat Arzu ONGUR L.LM, Yönetici OrtakAVUKAT,ARZU ONGUR

 

Avukat Arzu ONGUR hukuk büromuzun yönetici ortağıdır.2001 yılından bu yana Ankara Barosu’na kayıtlı olan Avukat Arzu ONGUR uluslararası hukuk, uluslararası tahkim (ICC-ICSID), Türkiye’de ve yurtdışında yatırımlar hukuku, petrol doğalgaz ve enerji hukuku, madencilik hukuku, ticari ve idari davaların hazırlanması takibi ve müvekkillerin temsili, kamu ihale hukuku, uluslararası sözleşmeler, Savunma Sanayi Hukuku, Bankacılık Hukuku, İdare Hukuku, Özelleştirmeler, PPP, konularında çalışmaları ile yerli ve yabancı birçok kişi, kurum kuruluş, şirket ve büyükelçiliğin hukuk danışmalığını sürdürmektedir.
Arzu ONGUR Türkiye ve yurtdışında gerçekleşen birçok projenin hukuk danışmalığını üstlenerek, Türkiye, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde hayata geçirilmesi konularında aktif rol almıştır. Özellikle uluslararası tahkim, yabancı yatırıcıların Türkiye’de gerçekleştirdiği kapsamlı projeler, Türk yatırımcıların yurtdışında gerçekleştirdiği projeler, uluslararası hukuk konularında derin tecrübeye sahip olan Arzu ONGUR’un birçok akademik makale, yayın ve röportajları bulunmaktadır.
Arzu ONGUR, hukuk eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamış, sonrasında İtalya Dış İşleri Bakanlığı’nın yüksek lisans bursunu kazanarak, İtalya’da uluslararası hukuk ve AB Hukuku konularında yüksek lisans eğitimleri yapmış ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Uluslararası Tahkim konusunda çeşitli sertifika ve programları tamamlamıştır. Arzu ONGUR halen doktora eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku kürsüsü nezdinde tez aşamasında sürdürmektedir.
Avukat Arzu ONGUR mesleki düzeyde İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.

EĞİTİM BİLGİLERİ:

DOKTORA-İDARE HUKUKU

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İdare Hukuku Anabilim Dalı, GPA 90/100 ( 2005)

 

YÜKSEK LİSANS –EUROPEAN COLLEGE OF PARMA/ITALYA

European College of Parma, Advanced Diploma on European Studies and Law, İtalya Dış İşleri Bakanlığı Yüksek Lisans Bursu

 

MASTER IN DEVELOPMENT INNOVATION AND CHANGE/ITALYA

2004 October-July 2005 Master in Development Innovation and Change Bologna University Alma mater, Faculty of Law. She completed this programme as Erasmus exchange student. GPA 23.3/30 Bologna/ITALY

 

LAW DEGREE

ANKARA UNIVERSITY FACULTY OF LAW

1996-2000 Ankara University Faculty of Law, Bachelor Degree in Law  

                                                                                     

SELECTED CASES & PROFILE OF THE CLIENTS

 • Türkiye’den KKTC’ye Akdeniz’in altından boru hattı inşası ve içme suyu taşınması projesinde, projeyi gerçekleştiren Malezya’lı şirketin vekilliğini üstlenmiş ve projeye ilişkin hukuki danışmanlık, Joint Venture sözleşmesinin yazılması, uygulanması, idare ile proje üstlenicileri arasında çıkan uyuşmazlıklarda dava açılması ve davaların başarı ile sonuçlandırılması konularında hukuki hizmetler sağlamış olup halen vekillik görevi devam etmektedir. Söz konusu Proje Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından yüzyılın projesi olarak adlandırılmıştır.
 • İspanyol menşeli dünya lideri Savunma Sanayi şirketinin Türkiye’de 18 adet havaalanında gerçekleştirdiği radar yazılımı ve havaalanı binası inşası projesinde şirketin vekilliğini üstlenmiş olup, aynı zamanda şirketin taraf olduğu ICC tahkim davasını başarıyla sonuçlandırmıştır. Şirketin 2009 yılından bu yana sürekli danışmanlık işlerini sürdürmektedir.
 • Türk menşeli bir inşaat şirketinin Gürcistan devletine karşı otoban ve duble yol inşası projesinden kaynaklı davasını üstlenerek şirketin ICC nezdinde temsilini sağlamıştır.
 • Yerli ve yabancı birçok petrol ve doğal gaz şirketinin lisanslama, arama ve işletme ruhsatlandırmaları vb. konularında danışmanlığını üstlenmiş olup; yabancı şirketlerin Türkiye’de petrol yatırımı alma kararlarına müteakip şirketlerinin kurulması ve arama işletme faaliyetlerine başlanması ve sürdürmesi konularında A’dan Z’ye hukuk ve danışmanlık hizmetleri sürdürmektedir.
 • Özellikle İtalyan şirketleri tarafından gerçekleştirilen birçok kamu ihalesinin ve hızlı tren hattı gerçekleştirme projelerinin hukuk ve danışmanlık işlemlerini üstlenmiştir.
 • BOTAŞ nezdinde hukuk müşavirliliği bünyesinde Türkiye’nin İran devletine karşı açmış olduğu tahkim davasında tahkim dosyasının üstlenilmesi ve yürütülmesi konularında görev almıştır.
 • Türkiye’de gerçekleştirilen 1020 adet konut ve alışveriş merkezi inşasına ilişkin bir projenin hukuk danışmanlığını sürdürmektedir.
 • Yerli ve yabancı pek çok kişi kurum kuruluş büyükelçilik ve NGO’nun Türkiye’de gerçekleştirdiği işlemler ve projeler konusunda dava, tahkim ya da hukuk danışmanlığı süreçlerinde aktif olarak vekillik görevini sürdürmektedir.
 • Türkiye’de aktif olarak görev yapan bazı büyükelçilik ve yabancı diplomatik misyonların vekilliğini yapmaktadır.

KATILDIĞI BAZI EĞİTİM ÇALIŞMALARI

 • Institute for US Law, Alternative Dispute Resolutions and Arbitration Course (July 2010) Washington DC/ USA
 • London Bar Council, Understanding UK Legal System, A programme organized by by EU for Attorneys (April 2009-May 2009) London/UK
 • European Human Rights Training in ECHR (November 2007) Strasburg /FRANCE
 • European University Institute, European Union Law and Human Rights Certificate Program (June 2005-July 2005) Florence/ITALY
 • Centro Interfacolta di Linguistica Teorica é Applicata CILTA, Italian Language Course (October 2004-Jan. 2005) Bologna/ ITALY

YAYINLADIĞI BAZI ESERLER VE ROPÖRTAJLARI

 • Tebliğ: Küreselleşme ve Hukuk konulu tebliğini Ankara Barosu tarafından Ocak 2016 tarihinde düzenlenen Uluslararası Hukuk Kurultayında sunmuştur.
 • Tebliğ: Türkiye’de Petrol Piyasaları Hukuku konulu tebliğini, 2011 yılında İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Enerji Sempozyumunda sunmuştur.
 • Makale: Enerji Uyuşmazlıkları ve Uluslar arası Tahkim 2010
 • Makale: EPDK tarafından tesis edilen idari para cezaları ve bu cezaların yargısal denetimi, 2009
 • Makale: Türkiye’de gayrimenkul edimine ilişkin Hukuki Değerlendirmeler 2009
 • Röportaj: Enerji Uyuşmazlıkları ve Uluslararası Tahkim Global Enerji Dergisi Haziran 2009
 • Makale: Uluslararası Ticari Sözleşmeler ve Alternatif Çözüm Uyuşmazlıkları 2009
 • Makale: Türkiye’de yabancı yatırımcılar için hukuki değerlendirmeler, 2008
 • Röportaj: Nabucco projesinin hukuki değerlendirmesi Global Enerji Dergisi 2008
 • Röportaj: Türk Amerikan İşadamları Derneği Dergisi, Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul alımına ilişkin hukuki değerlendirmeler, 2009
 • Röportaj: Türk Amerikan İşadamları Derneği Dergisi, Yabancıların Türkiye’de gayrimenkul alımına ilişkin hukuki değerlendirmeler, 2009
 • Makale: Türkiye’de Doğal Gaz Sektörüne İlişkin Hukuki değerlendirmeler ,2010