Rekabet Hukuku - ONGUR&PARTNERS

HİZMETLERİMİZ

 Anasayfa / Hizmetlerimiz / Competition Law

Rekabet Hukuku

Uygulamada müvekkil şirketlerimizin ticari faaliyetlerinin ve birtakım edimlerinin 4054 sayılı yasa kapsamında değerlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bilindiği üzere 4054 sayılı yasa kapsamında muafiyet kararlarının alınması, menfi tespit talebinde bulunulması, rekabeti engelleyebilecek nitelikte faaliyetler konusunda Rekabet Kurulu’nun bilgilendirilmesi vb. hususlar şirketlerin teknik ve hukuki birtakım çalışmalar yapmasını zorunlu kılmaktadır. Bu noktada ONGUR&PARTNERS müvekkilin Rekabet hukukuna ilişkin gereksinimlerin ve uygulayamaya konmasına yönelik profesyonel bir ekip çalışması gerçekleştirmektedir.

Rekabet, modern hukuk sistemlerinde piyasa ekonomisinin sağlıklı işlemesini sağlayan en önemli unsurlardan biridir. Nitekim bu çerçevede 4054 sayılı Kanun’un ile rekabeti engelleyen üç temel durum düzenleme altına alınmıştır. Bunlar hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse;

  1. Hâkim durumun kötüye kullanılması,
  2. Rekabeti engelleyici ya da bozucu uyumlu anlaşma ve eylemler,
  3. Rekabeti olumsuz etkileyen birleşmeler ve devralmalar, Rekabet Kurumu tarafından düzenlenmekte ve denetlenmekte ayrıca sektör oyuncuları bu hususlara ilişkin çeşitli idari işlem ve eylemlerle karşı karşıya kalabilmektedirler.

Faaliyet alanında hukuka uygun ve idari sorunlardan uzak ticari faaliyetlerde bulunmak isteyen şirketlerin, Rekabet hukuku uzmanlarından teknik ve hukuki destek alması gerek sorunların ortaya çıkmadan önlemesi gerekse yüksek miktarlı idari para cezalarına maruz kalınmaması bakımından büyük önem arz etmektedir.

 

 

İlgili Mevzuat

Turkish Active Cooperation Regulation ...

General Preamble   (1) Article 16(6) of the Act No. 4054 on the Protection of Competition (the Act) provides that fines mentioned in Article 16(3) and 16(4) may not be imposed to those making an active cooperation with the Competition Authority (the Authority) for purposes of revealing contrariness to the Act, or reductions may be made in penalties to be imposed pursuant to such paragraphs taking into consideration the quality, efficiency and timing of cooperation and by means of ...
Oku ...

Turkish Act On Protection Of Competition ...

THE ACT ON THE PROTECTION OF COMPETITION Act No: 4054 Date of Adoption: 7/12/1994 Official Gazette of Its Publication: Date: 13/12/1994 Number: 22140 Code of Its Publication: Series: 5 Volume: 34 Page: SECTION ONE   Purpose, Scope, Definitions Purpose             Article 1- The purpose of this Act is to prevent agreements, decisions and practices preventing, distorting or restricting competition in markets for goods a...
Oku ...