Kamu-Özel Ortaklıklarına İlişkin Hukuki Hizmetler - ONGUR&PARTNERS

HİZMETLERİMİZ

 Anasayfa / Hizmetlerimiz / Public Private Partnerships

Kamu-Özel Ortaklıklarına İlişkin Hukuki Hizmetler

Kamu-özel ortaklığı, hükümete bağlı kurum ve kuruşlar ile özel hukuk kişileri arasındaki çok taraflı anlaşmalardan oluşur. Her iki taraf da kamu özel ortaklıklarından yararlanarak finansal risklere maruz kalmadan kamu hizmeti sunma imkanına sahip olmaktadırlar.

 

Kamu özel ortaklıklarının çok taraflı hukuki ilişkiler içeren bir yapıda olması, hukuki açıdan girift olmasına yol açabilmektedir.

 

Kamu-özel ortaklıklarından doğan hukuki meselelerin üstesinden gelebilmek için avukatların kamu-özel ortaklıklarının kurulduğu ülkenin mevzuatına hâkimiyeti ve bu konuda tecrübeli olmaları önem arz etmektedir. ONGUR&PARTNERS kamu özel ortaklıkları ve bu ortaklıkların hukuki çerçevesi konusunda oldukça tecrübeli avukatlara sahip olup 13 yılı aşkın süredir hem Türk hem yabancı müvekkillerine kamu özel ortaklıklarından kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü hususunda hukuki hizmet sağlamaktadır.