Anasayfa - ONGUR&PARTNERS

Genel Bakış

ONGUR&PARTNERS, hukuk bürosu her türlü dava, tahkim hukuki ve ticari meseleler ile yabacıların Türkiye’deki yatırımları ve Türk şirketlerinin yurtdışında açılımları konularında tecrübe ve uzmanlığa sahip uluslararası çapta müvekkil kitlesine 13 yıllı aşkın süredir hizmet veren bir avukatlık bürosudur. Bü...

Oku...

Uluslararası Tahkim

Genel olarak tahkim kavramı; hukuken tahkim yolu ile çözümlenmesine olanak bulunan konular kapsamında ortaya çıkan uyuşmazlıkların devlet yargısında çözümlenmesi yerine, hakem adı verilen kimseler aracılığı ile çözümlenmesi şeklinde tanımlanabilir. Uluslararası ticari ilişkilerin hızla arttığı günümüzde; ...

Oku...

Kamu İhalelerine İlişkin Hukuki Hizmetler

Ekonomiye dayalı politikaların serbestleşmesi ve ekonominin giderek küreselleşmesi sonucunda yalnızca yerel şirketler değil, aynı zamanda çok uluslu şirketler de Türkiye’de kamu ihalelerine katılabilmektedirler. Türk hükümeti uluslararası standartlara uygun mal ve hizmet sunmak için yabancı şirketlerden kamu hizmetinin ve projelerinin hayata geçirilmesi noktasında sıklıkl...

Oku...

Petrol, Doğalgaz Ve Enerji Hukuku

Küreselleşme ve uluslararası ticaretin artışının ülkelerin enerji ihtiyaçlarını hızla artırmakta olduğu bilinen bir gerçektir. Enerji sadece özel sektörün değil doğrudan doğruya devletlerinde işinde bulunduğu düzenlemeleri gerekli kılan bir nitelik arz etmektedir. Ülkeler ve şirketler tarafsız, şeffaf ve uluslararası güvencelere sahip bir enerji piyasası içinde faa...

Oku...

Türkiye’de Yatırım

Yabancı Yatırımcılar Tarafından Türkiye’de Yatırıma İlişkin Sorulan 10 Temel Hukuki Soru ve Cevapları Yabancı Yatırımcıların Türkiye’de yapacakları yatırımlar hangi hukuki düzenlemelere tabidir? Türkiye’de yabancı yatırımcıların hukuki durumu 17.06.2003 tarih ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ile düzenlenmi...

Oku...

Uluslararası Hukuk Ve Uluslararası Sözleşmeler

Uluslararası sözleşmeler, farklı ülkelerden olan taraflar arasında, tarafların belli bir edimi yapmak ya da yapmaktan imtina etmekle yükümlü oldukları hukuken bağlayıcılığı olan sözleşmelerdir. Çoğu işletme anlaşmanın şartlarını açık hale getirmek için yazılı sözleşme hazırlarlar ve çoğunlukla önemli sözleşmeler veya mutabakat zaptı hazırlarken hukuki dan...

Oku...

Dava/Tahkim Ve Hukuki Danışmanlık Hizmetleri

ONGUR&PARTNERS ulusal ve uluslararası müvekkillerin çeşitli tiplerde dava ve tahkim prosedürleri sırasında konumları itibariyle en etkin ve verimli hukuk stratejileri konusunda uluslararası standartlara uygun en elverişli çözümü bulmak ve uygulamak noktasında etkin, efektifi ve çözüm odaklı hukuki hizmetler sağlamaktadır. Yabancı bir tarafın dava açması ya da Türkiye'de ...

Oku...

Savunma Sanayi Hukuku

Genel olarak; ülkemizde Savunma Sanayi sektöründe ihtiyaç duyulan hukuki hizmetler oldukça teknik ve özel ihtisas gerektiren bir nitelik arz etmektedir. Bu kapsamda; yerli ve yabancı Savunma Sanayi şirketleri, savunma sanayi ihalelerine katılım, savunma sanayi projelerinin hazırlığı ve hukuki değerlendirmeleri, proje finansmanı, uluslararası sözleşmelerin hazırlanması ve/veya ...

Oku...

Göçmenlik Ve Vatandaşlık Hukuku

Hukuk büromuz Türk vatandaşlarının yurt dışında oturma ve çalışma izni almaları ve vatandaşlık kazanmaları süreçlerine ilişkin olarak çözüm odaklı hizmetlerini 2009 yılından bu yana sürdürmektedir.Özellikle son yıllarda Türk vatandaşlarının ABD, Kanada EU ülkeleri ve Dubai başta olmak üzere pek ç...

Oku...

Kamu-Özel Ortaklıklarına İlişkin Hukuki Hizmetler

Kamu-özel ortaklığı, hükümete bağlı kurum ve kuruşlar ile özel hukuk kişileri arasındaki çok taraflı anlaşmalardan oluşur. Her iki taraf da kamu özel ortaklıklarından yararlanarak finansal risklere maruz kalmadan kamu hizmeti sunma imkanına sahip olmaktadırlar.   Kamu özel ortaklıklarının çok taraflı hukuki ilişkiler içeren bir yapıda olması, hukuki açıdan gi...

Oku...

Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, marka, patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, coğrafi işaret, entegre devre topoğrafyaları, alan adları ve fikir ürünleriyle ilgili tescil, koruma ve diğer önemli hususları kapsamına almaktadır. Türk fikri mülkiyet hakları, 554, 555 ve 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler kapsamında uzun yıllar kor...

Oku...

Rekabet Hukuku

Uygulamada müvekkil şirketlerimizin ticari faaliyetlerinin ve birtakım edimlerinin 4054 sayılı yasa kapsamında değerlendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bilindiği üzere 4054 sayılı yasa kapsamında muafiyet kararlarının alınması, menfi tespit talebinde bulunulması, rekabeti engelleyebilecek nitelikte faaliyetler konusunda Rekabet Kurulu’nun bilgilendirilmesi vb. hususlar ş...

Oku...

Birleşme ve Devralmalar

Günümüzde her alanda olduğu gibi şirketler piyasasında da küreselleşme önemli rol oynamaktadır. Bu süreçte şirketler kendi içlerinde değişime ve düzenlemelere giderken bir taraftan da piyasada “Şirket Evliliği” olarak nitelendirilen şirket birleşmesi yoluna gitmektedirler.   Birleşmeler şirketlerin; maliyet, sermaye, pazarlara ulaşım imkânları ve teşebbüs risk...

Oku...

Amerika, Avrupa Birliği Ülkeleri Ve Dubaı’de Yatırım

ONGUR&PARTNERS uluslararası yatırım danışmanlığı konusunda hukuki hizmet sunmaktadır. Amerikan, İngiliz ve İtalyan takım üyelerimiz Türk şirketlerinin yatırım süreçlerine ilişkin çözümler sunmaktadır. Takım üyelerimiz, yatırımların fizibilite analizlerini yaparak güvenli ve kârlı yatırımlar yapılmasını sağlamaktadır. Büromuz, on yılı aşkın süredir Dela...

Oku...

Vergi Hukuku Ve Vergi Yapılandırmaları

ONGUR & PARTNERS hem uluslararası hem de Türk müvekkillere vergi hukuku alanında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Avukatlık büromuz vergi yükümlülüklerinin takibi ve müvekkilin bu konuda bilgilendirilmesi, vergilendirme ve/veya çifte vergilendirme süreçlerinin önlenmesiyle ilgili konularda çözüm üretmektedir. Avukatlarımız yeni yasal değişiklikleri takip ederek vergi y...

Oku...

Havacılık Ve Ulaşım Hukuku

Avukatlık büromuzun hizmet verdiği alanlardan biri olan havacılık ve ulaşım hukuku genellikle uluslararası sözleşmelere dayanmakta olup iç mevzuat bu alan bakımından tamamlayıcı bir rol oynamaktadır. 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ile havacılığa ilişkin kurallar Chicago Sözleşmesi gibi uluslararası anlaşmalara uygun olarak düzenlenmiştir. Ekibimiz bu alanda...

Oku...

İnşaat Ve Gayrimenkul Hukuku

Türkiye'deki inşaat sözleşmelerine katılan tarafların haklarını ve yükümlülüklerini düzenleyen genel bir kanun bulunmadığından, inşaat sözleşmesinin hukuki niteliğinin konusunda uzman bir tarafça dikkatle analiz edilmesi gerekmektedir. ONGUR & PARTNERS hem inşaat sektöründe hem de gayrimenkul sektöründe Türk ve uluslararası inşaat firmaları için kapsamlı hukuki dan...

Oku...

Bankacılık Ve Sermaye Piyasası Hukuku

ONGUR & PARTNERS bankacılık ve sermaye piyasası hukuku alanında kapsamlı hukuk hizmetleri sunmaktadır. Avukatlık büromuz, halka açık anonim ortaklıkların Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğler uyarınca yerine getirmeleri gereken yükümlülükler, pay ihracı, halka arz prosedürü gibi konularda hukuki destek sağlamaktadır. ...

Oku...

BLOG

SON YAYINLARIMIZ